റോബോട്ട് വർക്ക്സെൽ

  • Welding robot workcell /welding robot work station

    വെൽഡിംഗ് റോബോട്ട് വർക്ക്സെൽ / വെൽഡിംഗ് റോബോട്ട് വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ

    വെൽഡിംഗ് റോബോട്ട് വർക്ക്സെൽ നിർമ്മാണം, ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ, ടെസ്റ്റിംഗ്, ലോജിസ്റ്റിക്സ്, മറ്റ് ഉൽ‌പാദന ലിങ്കുകൾ എന്നിവയിൽ ഉപയോഗിക്കാം, കൂടാതെ ഓട്ടോമോട്ടീവ് വാഹനങ്ങൾ, ഓട്ടോ ഭാഗങ്ങൾ, നിർമ്മാണ യന്ത്രങ്ങൾ, റെയിൽ ഗതാഗതം, ലോ-വോൾട്ടേജ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ, വൈദ്യുതി, ഐസി ഉപകരണങ്ങൾ, സൈനിക വ്യവസായം, പുകയില, ധനകാര്യം , മെഡിസിൻ, മെറ്റലർജി, പ്രിന്റിംഗ്, പബ്ലിഷിംഗ് വ്യവസായങ്ങൾക്ക് വിപുലമായ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉണ്ട്…